top of page
nemocnica.jpg

GPK RUŽINOV

Občianske združenie

GPK Ružinov je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora rozvoja starostlivosti o ženy, ktoré vyhľadajú pomoc na II. Gynekologicko pôrodníckej klinike UNB a LFUK, nemocnice Ružinov.

Home: Who We Are

CIELE ZDRUŽENIA

CIELE ZDRUŽENIA

a)        podporovať zlepšenie prístrojového a materiálneho vybavenia II. Gynekologicko pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnice Ružinov (ďalej GPK) tak, aby bolo podporené bezpečné, moderné a zároveň klientsky orientované poskytovanie zdravotníckych služieb podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy
b)        estetizácia a skultúrňovanie prostredia GPK
c)         podpora zvyšovania odbornej a materiálnej úrovne prevencie a liečby v oblasti gynekológie a pôrodníctva na GPK
d)        podpora vedy a výskumu v oblasti gynekológie a pôrodníctva a súvisiacich odborov na GPK
e)        podpora postgraduálneho vzdelávania lekárov, zdravotníckych pracovníkov GPK a členov združenia v oblasti gynekológie a pôrodníctva
f)         podpora a pomoc klientkam GPK pri konzumácii ambulantných a lôžkových zdravotníckych služieb GPK
g)        vytvorenie a rozvíjanie komunikačnej siete medzi zdravotníkmi a klientkami GPK a ďalšími subjektmi v oblasti liečby a výskumu
h)        podpora prezentácie výsledkov klinickej práce, vedy a výskumu GPK na odborných fórach ale aj laickej verejnosti
i)          podpora mediálnej propagácie práce GPK

Home: What We Do

ČLENOVIA OZ

IMGL6647_pp.jpg

JOZEF ZÁHUMENSKÝ

Predseda OZ

IMGL6631_pp.jpg

PETER PAPCUN

Zakladajúci člen OZ

Home: Meet the Team

AKO NÁS PODPORÍTE

IČO:  50843591

Bankový účet vedený v Tatrabanke

IBAN: SK 79 1100 0000 0029 4803 8117


V roku 2018 sa naše občianske združenie stalo príjemcom 2% z daní.

Home: Welcome
vyplnene.jpg
Home: Quote

KONTAKT

GPK Ružinov
Občianske združenie
Ružinovská 4810/6, 821 01 Bratislava, Slovensko

Home: Contact
bottom of page